2023  was een ongelooflijk jaar voor onze club.  CAI Bornem is zeker niet ongemerkt voorbij gegaan, net als de resultaten van onze wedstrijdmenners en de vooruitgang van onze recrea menners. Positieve vibes en de nodige sfeer, dat maakte ons in 2023 tot de grootste PSV club met wedstrijdmenners.

Ook voor onze IJslanders was het een druk en boeiend jaar met heel wat mooie resultaten van onze leden. Investeringen in de terreinen hebben er voor gezorgd dat we klaar zijn voor de toekomst.

Dit alles dankzij de inzet en sponsoring van leden en medewerkers waarvoor dank.

2024 willen we verder zetten in dezelfde positieve beweging. De kalender is ondertussen aangevuld met verschillende trainingen en wedstrijden voor zowel onze IJslanders als onze menners.

We kijken er alvast naar uit om jullie te zien op 1 van onze vele innitiatieven.

De Schelderuiters