Dressuur

Bij een dressuurproef is het de bedoeling dat de menner laat zien dat zijn paard ontspannen en gewillig doet wat de menner vraagt.

Dit doet hij door voorgeschreven oefeningen uit te voeren. Deze oefeningen zijn het zo goed en vloeiend mogelijk rijden van figuren, zoals een wending en een volte, en het maken van vloeiende overgangen tussen de verschillende gangen.

De proeven worden gereden in een rechthoekige dressuurring van minimaal veertig op tachtig meter. Op diverse punten staan letters. De oefeningen moeten meestal bij een letter worden gedaan.

De proef wordt beoordeeld door minstens 3 juryleden. Deze beoordelen de oefeningen met cijfers van één tot tien. Het aantal behaalde punten wordt afgetrokken van het aantallen punten dat maximaal kan worden behaald.
De niet-behaalde punten zijn strafpunten. De menner die de meeste punten heeft gescoord wint de wedstrijd.

Voor de dressuurproef wordt meestal een elegantere wagen en elegantere kleding gebruikt dan voor de marathon en de vaardigheidsproef.

Marathon

De marathon bestaat uit twee trajecten over de weg en door het terrein. Elk traject moet in een bepaalde tijd worden afgelegd. Het meest spectaculair is het laatste traject, waarin zes hindernissen zijn opgenomen.

Deze hindernissen moeten zo snel mogelijk worden genomen. Daarbij komt het vooral aan op snelheid en wendbaarheid van het paard en de stuurmanskunst van de menner. De helper van de menner, de groom, staat achterop het rijtuig en houdt het rijtuig in evenwicht door zijn gewicht te verplaatsen. Tevens helpt hij de menner met het onthouden van de route in de hindernis.

De hindernissen hebben natuurlijke en kunstmatige obstakels zoals bomen, heuvels, waterplassen en palen. Voor de tijdsoverschrijding in de trajecten krijgt de menner strafpunten, alsmede voor elke seconde dat de aanspanning in een hindernis is. Bovendien worden de paarden veterinair gecontroleerd om te kijken of ze voldoende in conditie zijn.

Vaardigheid

De vaardigheidsproef is een test voor de gehoorzaamheid van het paard en de stuurmanskunst van de menner. Met plastic kegels worden genummerde poorten uitgezet.

De menner moet zijn aanspanning in de goede volgorde door de poorten sturen. Op de kegels liggen ballen. Voor elke bal die van een kegel wordt gereden krijgt de menner strafpunten.

Het totale parcours moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Voor overschrijding van deze tijd krijgt de menner ook strafpunten. Degene met het minst aantal strafpunten wint de wedstrijd.

Eindklassement

De menner, die aan na alle onderdelen het minste aantal strafpunten heeft, is winnaar van de wedstrijd. Wedstrijden worden verreden in de klasse 1 , 2 of 3 sterren.

Menners in de hoogste nationale klasse mogen internationale wedstrijden rijden en kunnen geselecteerd worden voor het nationale team voor Europese en wereldkampioenschappen. De hierboven beschreven regels zijn van toepassing op de officiële wedstrijden.

Er worden ook oefen- en wilde wedstrijden georganiseerd, waarbij soms alleen een hindernistraject wordt gereden. Ook worden er in de winter indoorwedstrijden georganiseerd. Indoormarathons zijn vaak een combinatie van een vaardigheidsproef en enkele hindernissen.